1-kanaalszender analyse op alle ontvangbare RF signalen

Messplatz

Bij een 1-kanaalszender analyse worden alle ontvangbare RF signalen gedetecteerd. Hiertoe is het noodzakelijk, de te onderzoeken ruimtes te onderwerpen aan een ultrasoon onderzoek.

Dit is noodzakelijk om akoestisch gestuurde bugs en afluisterapparatuur, die zich eventueel in de ruimte zouden kunnen bevinden, automatisch te activeren.

Vanuit uw dagelijks leven kent u waarschijnlijk voorbeelden van spraakgestuurde elektrische circuits (Voice Activated), zoals dictafoons of spraakgestuurde verlichtingssystemen. Dergelijke afluisterapparatuur werkt, doordat de bug door spraak wordt aangestuurd en daarmee op elk auditief signaal reageert.

Dat betekent dat het afluisterapparaat, zolang het stil is in de desbetreffende ruimte, geen enkele activiteit vertoont. Pas door middel van een auditief signaal wordt het afluisterapparaat als het ware opgestart.

1-kanaalszender Analyse

Om dergelijke afluisterapparaten te kunnen opsporen worden alle ontvangbare elektromagnetische zenders en bereiken in een frequentiegebied van 10 kHz tot 2.6 GHz vergeleken met de ultrasone toon, waarmee ook de te onderzoeken ruimten wordt bestraald.

Wanneer nu, deze bij de contraspionage ingezette scanner in staat blijkt deze ultrasone toon te ontvangen, laat dit toe te concluderen dat er in de ruimte afluisterapparatuur aanwezig is.

Door het scannen van het frequentiebereik per 10-kHz, wordt een optimaal onderzoek van de verschillende gebieden gewaarborgd. Hiertoe heeft men een speciale scanner nodig, aangezien vele traditionele scanners uit de lagere prijsklassen, onder de 30 MHz, gewoonweg niet toereikend zijn.