Draaggolffrequentie metingen

Draaggolffrequentie metingen

In het kader van een draaggolffrequentie meting binnen het 230 V net worden onderzoeken verricht die als doel hebben een draadgebonden, analoge en digitale zender binnen een frequentiebreedte tussen 30 kHz en 85 kHz mc op te sporen.

Een meting op deze fase wordt op dezelfde manier als op de veiligheidsschakelaar, bijvoorbeeld de etagenverdeler of de huisverdeler, verricht.

Draaggolffrequentie metingen

De draaggolffrequentie metingen doet dienst als detectie van bijvoorbeeld een netparlofoon (zoals bv twitter), een babyfoon of de controle op netmanipulaties.