Het opsporen van videokanalen

Om de 1-kanaalszender analyse te vervolledigen worden in het kader van het opsporen van videokanalen, alle gebruikelijke videokanalen van A-Z onderzocht en geanalyseerd. Bovendien worden in het kader van zulk een onderzoek ook de niet geautoriseerde frequenties met een videoscanner gecontroleerd, ook in het frequentiebereik van 900-2520 MHz.

Videoscan

Dit onderzoek dient ter controle op aanwezigheid van draadloze radiografische camera’s. Kenmerkend bij dit onderzoek is dat de ontvanger niet enkel de gebruikelijke kanalen voor draadloze radiografische camera’s – zoals hierboven beschreven – maar ook alle buiten de norm werkende videozenders bij het onderzoek betrekt. Tot slot is het ook mogelijk dat de ingezette scanner ook radiografische camera’s kan opsporen die werken bij een frequentie van bijvoorbeeld 1200 MHz.

Als onderdeel van de onderzoeksmaatregelen worden zowel NTSC als PAL signalen opgespoord. Daarom is het gebruik van een dergelijk apparaat in het kader van het opsporen van videokanalen onmisbaar voor het ontdekken van draadloze kamera’s; in het bijzonder deze die buiten het legale frequentiebereik van 2.4 Ghz registreren.