Voorbeeld van een geval van afluisteren

In een groot Duits bedrijf stond de verdenking dat vertrouwelijke gesprekken illegaal werden afgeluisterd. In het kader van een maatregel tegen afluisteren en een IT Sweep, die gelijktijdig gebeurde werd uitgebreid onderzoek in het bedrijf gedaan. In een kantoor dat vanwege de grootheid ook als conferentiekamer wordt gebruikt konden direct meerdere afluisterapparaten worden gevonden.

In het begin werd een programma voor het opnemen van gesprekken gedetecteerd, dat door een gewoon mircrofoon van een PC, die in het lokaal stond, de gesprekken opnam.

Bij het voortzetten van de speurtocht naar afluisterapparatuur werd een miniscanner, die op de frequentie 434,1 mc was afgestemd, onder de plaat van een bureau gevonden. Aan de zogenaamde scanner was een klinkenstekker met 3,5 mm vastgemaakt die ter aansluiting aan de PC (Het programma voor het opnemen van gesprekken) bepaald was. Verder was er een scanner met dezelfde frequentie in het kantoor verborgen. Hiermee kon direct met behulp van een oortelefoon worden meegeluisterd.

Tijdens het onderzoek kon aan het bureau van het afluister-slachtoffer een illegaal wants worden gedetecteerd. Ze had een effectief vermogen van 30 mW en werd onder een ritsbescherming gevonden. De zender was taalgestuurd, dat betekend, dat de wants alleen een signaal gaf als er in het lokaal geluiden waren. Hierdoor had ze een heel hoge zendtijd.

Een controle van deze zender liet zien dat hij op een werk-frequentie van 434,1 mc was ingesteld. Dit was namelijk dezelfde frequentie op die de andere zenders van de potentiele dader werden gevonden. Een toets van de minizender, die direct ter plekke werd uitgevoerd, liet geen twijfel aan hun functionaliteit.

Door middel van dit microfoon was een doelgericht afluisteren van alle gesprekken, die in dit lokaal door het afluisterslachtoffer werden gevoerd, mogelijk.

Dit aktueel voorbeeld uit de praktijk, dat vervolgens een proactieve rechercheproces tot het gevolg had, laat zien dat afluisteren niet alleen van buiten kan komen, maar vaak ook van binnen.

Deze „binnen-daders“ luisteren, uit niet altijd zichtbare motieven, vertrouwelijke en streng geheime gesprekken af om de verkregen informatie mogelijk aan derden te geven. Als u zelf ook de vrees heeeft dat bij u vertrouwelijke gesprekken worden afgeluisterd zou u in geen geval aarzelen om een professioneel natrekking van afluister apparatuur te laten verrichten.

Onze afluister-technicussen zullen u graag ondersteunen, opdat ook toekomstig u vertrouwelijke gesprekken geheim blijven.