Controle van leidingen

In ieder installatieprogramma voor communicatie-electronic schuilt het gevaar afgeluisterd te worden.

Installatieprogrammas voor communicatie-electronic schuilt het gevaar afgeluisterd te worden. De manipulaties die op dit gebied uitgevoerd worden hebben het gevolg, dat het gesproken woord, dat in het privéleven zou blijven, openbaar kan worden gemaakt.

Transmitters, technische manipulaties en veranderingen door bij voorbeeld een wijziging van de functie van een microfoon of het gebruik van “Build –in-Microphonen” vertegenwoordigen een bijzondere afluister-bedreiging voor ieder bedrijf en iedere ambteloos persoon die een telefoonlijn bezit. Voor de analyse van de meettechniek wordt een testapparaat gebruikt.

CPM bei Leitungsprüfung

Met behulp van dit apparaat is het mogelijk telefoonlijnen, Voice over IP of LAN te controleren. De telefoon- en linedetector screent hierbij gebruikte en ongebruikte kabelverbindingen en zoekt naar capacitieve en inductieve aftappingen.

Verder worden abnormaliteiten in de meettechniek geconstateerd. Hierbij wordt een digitale modulatie gedetecteerd om te waarborgen dat op het te controleren netwerk en telefoonlijn geen audiosignaal uitgezonden wordt.

Aanvullend wordt door een frequentie-reflectometer de exacte plaats van de mogelijke aftapping gelokaliseerd.

In het kader van de meettechnische analyse van de bekabelingswegen van alle communicatie-inrichtingen en de structuurbekabeling van het gebouw alsook de controle van alle telecommunicatie-uitzend-apparaaten wordt bovenuit met behulp van een NON-Linear-Junction-detector-opsporings-sonde het bekabelingsnet gecontroleerd op aansluitingen aan de halfgeleider.

Dit soort aansluitingen aan de halfgeleider zijn heel kleine bouwelementen, die voor illegale transmissies verantwoordelijk kunnen zijn. Ze kunnen op grond van de speciale werkwijze van de opsporingssonde zowel in een actieve als in een inactieve toestand, dus onafhankelijk of ze aan of uit staan, gedetecteerd worden.