Inspectie van de reikwijdte van geluidsgolven

In geval van contraspionage wordt bij het fysisch onderzoek van de bedrijfsruimten onderzocht in hoeverre zich de geluidsgolven - ieder gesproken woord genereert immers een geluidsgolf – binnen de proefruimten verspreiden. Zo is het denkbaar dat de geluidsgolven worden uitgezonden door gebouweigen structuren, maar ook van op een andere plaats, door middel van bijvoorbeeld een versterker, weer hoorbaar kunnen worden gemaakt.

CPM-Körperschallmikro

Door het gebruik van stethoscopen wordt getest of het geluid buiten de te onderzoeken ruimte kan dringen. Door verwarmingsinstallaties, airconditioning, leidingen of andere geluidsbruggen, is het op die manier vaak mogelijk gesprekken buiten de af te luisteren ruimtes te leiden, zonder extra inzet van technische hulpmiddelen

Daarom is het uiterst belangrijk om ruimtes die worden doorgelicht op afluisterapparaten ook te inspecteren op reikwijdte van geluidsgolven, die naast aanbevelingen ook metingen inhoudt, waaruit kan worden opgemaakt in hoeverre de ruimte als veilig kan worden beschouwd of niet