RF Analyse

In de context van een RF analyse voert men een real-time RF spectrum onderzoek door, waarin het verschil wordt gemeten tussen de objectspecifieke frequentie – binnen/buiten - tot 8 GHz. Bij radio frequentie metingen worden alle digitale en analoge signalen in de gehele proefruimte gemeten en dienovereenkomstig vergeleken. Bij onderzoek naar het plaatseigen frequentiespectrum, wordt een computergestuurde meting doorgevoerd om verschillen vast te stellen. Hierbij wordt er in de desbetreffende ruimtes eerst gemeten op de nabijheid van mogelijke afluisterapparatuur en daarna wordt er vergeleken of deze overeenstemmen met de gebruikelijke radio frequentie van de omgeving. Daarom is het buiten/binnenvergelijk van groot belang om mogelijk verschillen te kunnen opsporen.

Advantest

Voor RF analyse worden gespecialiseerde omnidirectionele antennes ingezet, die enerzijds moeten worden opgesteld binnen de te onderzoeken ruimte en anderzijds buiten deze ruimte. Zo kan er door een real-time meting tegelijkertijd worden onderzocht of er in de ruimte andere waardes worden opgetekend dan erbuiten. Indien er bepaalde ingebouwde afluisterapparaten in de ruimte voorhanden zouden zijn, laat zich dit door een RF analyse met buiten/binnen vergelijk uitwijzen. In het bijzonder kan er worden aangewezen welke elektromagnetische waarden er binnen de ruimte werden geregistreerd en welke buiten uit werden waargenomen. Hierbij worden de buitenwaardes als normaal beschouwd; die als “zou moeten” waarde met de “eigenlijke” waarde wordt vergeleken.

CPM 700

Als onderdeel van deze noodzakelijke controle op de aanwezigheid van elektronisch toezicht en afluisterapparatuur wordt er een frequentiebereik van 20 MHz tot 8 GHz gescand en geanalyseerd. Hierbij worden de vastgestelde spectra automatisch met elkaar vergeleken om relevante emissies op te sporen waarvan het gedrag en de fysieke trend in strijd zijn met de externe radiatie. Hierbij worden uitsluitend dragers in acht genomen waarvan de binnenfrequentie hoger is dan de buitenfrequentie. Dit is te wijten aan het feit dat een sterker signaal uitgezonden door een interne drager wordt verzonden vanuit de nabije omgeving, of doordat op zijn minst de algemene verspreidingstrend wordt weerlegd. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een differentiële vergelijking en dienovereenkomstig gedocumenteerd. Dit gespecialiseerd proces valt niet te moduleren.

Het onderzoek naar afluisterelektronica in het kader van contraspionage, houdt hierbij dus ook een analyse van elke RF veldsterktemeting in. In het bijzonder worden hier ook terugkaatsing of overlappinggolven onderzocht om mogelijke oorzaken van de metingen vast te stellen.

Zulk een objectspecifieke analyse van het RF spectrum kan niet worden uitgevoerd met eenvoudige hulpmiddelen die in spionagewinkels en andere elektronicawinkels steeds weer worden aangeboden voor contraspionagemateriaal. Een dergelijke eenvoudige frequentiemeter zou, afhankelijk van de omstandigheden en bijzondere omgevingscontext valse lezingen opleveren en daardoor vervolgens suggereren dat er zich een bug of enig andere zender in de nabijheid zou bevinden, hoewel er totaal niets aanwezig is. Om deze foute gevolgtrekking uit te sluiten, is een real-time RF analyse met spectrum analyse onvermijdelijk.