RF detectie drempels

Tijdens het zoeken naar afluisterapparatuur en het controleren op bugs en andere middelen tot afluisteren, is het meestal belangrijk een RF onderzoek door te voeren naar akoestische waarden (ultrasoon).

Om de aanwezigheid op RF afluistertechnieken vast te stellen worden hiertoe signalen in pegel sterkte opgenomen, waarvan de intensiteit steeds van de te onderzoeken plaats wordt bepaald en die groter zijn dan 120-130. Dit komt overeen met een gemiddelde simulatiewaarde voor ontvangst van een breedbandstraling en een in een te onderzoeken ruimte verborgen zender.

Deze zender (bug) kan daardoor worden gebruikt voor een niet legale overdracht van het openbaar gesproken woord en kan worden opgespoord door het ultrasone RF onderzoek.