+49 2369 20 30 490 info@afluisteren.com

Afluisterapparatuur opsporen in kantoorpand of woning

Het risico dat ook uw gesprekken of gepleegde telefoontjes worden afgeluisterd is in het spitstechnologische tijdperk permanent aanwezig. Het potentieel risico bedreigt van verschillende kanten, de privacy van het openbaar gesproken woord.

Het is niet enkel de staat die afluistert, maar ook buitenlandse inlichtingendiensten, commerciële bewakingsmaatschappijen, of gewoon de concurrent, een buurman of huwelijkspartner. De redenen tot afluisteren kunnen uiterst verscheiden zijn.

Terwijl afluisteracties geënsceneerd door de staat meestal op basis van een gerechtelijk schrijven, in een welafgebakende wettelijk kader plaatsvinden en enkel dan worden uitgevoerd wanneer er zware delicten worden vermoed, is een privé afluisteractie een uiterst zwaar delict.

Afluisterbeveiliging op kantoor

Word ik afgeluisterd in het huis?

Wij bepalen het voor u en zorgen voor uw veiligheid.

Word ik afgeluisterd op het kantoor?

Net in het bedrijfsleven komt het vaak tot een mix van legale en illegale afluisterpraktijken. Het aftappen van bedrijfsinformatie kan vele oorzaken hebben.

De toenemende concurrentie op de internationale markt rond technologische verwezenlijkingen, posities op de verkoopmarkten en het ontvreemden van bedrijfsinformatie van buitenlandse ondernemingen vormen een niet te onderschatten risico.

Vaak gaat bedrijfsspionage gepaard met afluisteren. Naast bedrijfsspionage, komende van buitenlandse ondernemingen, bijvoorbeeld uit Azië, is eveneens de problematiek aangaande concurrentiespionage een aspect dat het afluisteren in de hand werkt.

Om de gewenste marktpositie te kunnen bereiken, deinst menig bedrijf er niet voor terug om illegale maatregelen, zoals afluisteren in te zetten, om in het kader van bestaande concurrentiële verhoudingen een informatievoorsprong te bemachtigen en om het informatie niveau van het concurrerende bedrijf te kennen.

Afluisterapparatuur is eenvoudig te kopen op het internet

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er tegenwoordig een groot aantal aanbieders zijn van technische bewakingsfaciliteiten voor het afluisteren.

Aangezien er zoveel aanbieders zijn, moet er ook een markt zijn en hiermee corresponderende kopers.

Bedrijven die bewakingstechnieken en afluisterapparatuur verkopen, zouden niet kunnen bestaan indien er gelijktijdig geen groot aantaal kopers zouden zijn. Daarom is tegenwoordig het risico dat u wordt afgeluisterd een constant gegeven.

Het feit dat er blijkbaar slechts een gering risicobewustzijn heerst bij Nederlandse bedrijven of privépersonen, maakt deze situatie aangaande afluisteren nog gevaarlijker.

De meeste bedrijven, privémaatschappijen en privépersonen, treffen noch toereikende beschermingsmaatregelen tegen aftappraktijken, noch zijn zij zich bewust van de gevaren waaraan ook zij dagelijks worden blootgesteld.

Afluisterbeveiliging in bedrijfspanden
Afluisteronderzoek in privékamers
Onderzoek naar vaste telefoons in een afluisterverdediging
Onderzoek naar mobiele telefoons in een afluisterverdediging
Zoeken naar verborgen minicamera's in een afluisterapparaat
Onderzoek van de auto op bugs tijdens een afluisterverdediging

Veel aanvalspunten voor afluisteren

Alle communicatie verbindingen, vertrekkende van telefoon over fax tot Internet, evenals alle interfaces van interne systemen zoals DECT, GSM of w-Lan kunnen op verschillende manieren en door wisselende moeite worden afgeluisterd. Aan de ene kant bestaan er draadloze afluisterapparaten, anderzijds bestaan er draadgebonden afluistertechnieken.

Juist met betrekking tot draadgebonden afluistertechnieken loeren er vaak gevaren waarvan er zich nauwelijks iemand bewust is. Zo is het gemakkelijk om bestaande leidingen of kabels van hun functie te vervreemden of aan vrije aderen een illegaal gebruik toe te kennen.

Langdurige afluistertechnieken worden meestal zo opgezet dat zij, om onafhankelijk te kunnen zijn van een energietoevoer, meestal draad- of netgebonden zijn. Kortstondige afluistertechnieken kunnen worden gerealiseerd door afluisterapparaten die in de volksmond graag bugs worden genoemd, deze vaak radiogeleide apparaten werken op batterijen en kunnen de informatie overdragen naar de buitenwereld.

Is “de luister aan de wand” een ingewijde, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor een afluistermaatregel, dan is het ook relatief eenvoudig om de telefooninstallatie van het desbetreffende bedrijf te configureren voor afluisterdoeleinden, zonder dat het de gebruikers opvalt.

We kunnen afluisterapparatuur detecteren

In de afgelopen decennia werd het onderzoek naar aftapapparatuur, om risico’s verbonden aan het afluisteren te voorkomen, onder de progressieve miniaturisatie van de elektronische componenten wezenlijk complexer.

Doordat de desbetreffende bugs en afluisterapparaten steeds kleiner en technisch beter doordacht werden, bestaat tegenwoordig het risico dat door het inbouwen van een klein microfoonkopje, volledige ruimtes kunnen worden afgeluisterd; zonder dat hiervoor – zoals vroeger – grote apparaten nodig zijn.

Voor een gecamoufleerde installatie, bestaan er op de huidige markt al microfoonkopjes beschikbaar ter grote van een speldenknop, zodat u over het algemeen door middel van een visueel onderzoek, deze niet meer kunt opmerken.

Losstaand van de bovengenoemde risico’s die het afluisteren met zich meebrengt, mag men tot slot ook de courante huishoudapparaten niet vergeten die tot afluisteren kunnen worden misbruikt. Bijvoorbeeld, de babyfoon of MP3-speler met microfoon.

Zulke apparaten kunnen gesprekken overdragen of registreren, zonder dat hun bestaan in een ruimte erg zal opvallen.

Over de meest gangbare risico’s en mogelijke maatregelen ter verhindering van het afluisteren, zou deze website uitsluitsel moeten bieden.

Maximale veiligheid

Vijf sterren
Begeleiding tegen afluisteren
Wanneer u vreest dat er ook bij u wordt afgeluisterd, dan zou u onmiddellijk over gepaste maatregelen moeten nadenken. De eerste stap om u van het afluisteren te behoeden zou het contacteren van ons bedrijf kunnen zijn.

Een gekwalificeerde elektronicus, gespecialiseerd in het opsporen van afluisterapparatuur, kan ook bij u onderzoek verrichten naar de aanwezigheid van afluisterapparatuur en een technische controle doorvoeren op afluisterinstallaties.

Contacteer ons voor een eerste raadpleging van op een veilige plek, hetzij per

telefoon
+49 – 23 69 – 20 30 490

of per e-mail.

Hierbij mag u in geen geval contact nemen vanuit de desbetreffende ruimtes.

Professionals

Professionele afluisterbeveiliging

Sinds 1995 helpen wij bedrijven, advocaten en particulieren bij het opsporen van afluisterpraktijken.

Krachtige

Krachtige afluisterapparatuur voor de verdediging

Moderne zoektechnologie en gekwalificeerde experts garanderen de beste resultaten.

Betrouwbaarheid

Betrouwbare afluisterbeveiliging

Omdat er professionele meetapparatuur wordt gebruikt, weet u dat de sweep zeer grondig is.

Nationaal / Internationaal

Internationale afluisterbescherming

Wij voeren de onderzoeken uit in heel Nederland en wereldwijd. Mobiele onderscheppingsbeveiliging ter plaatse.

Discretie

Discrete afluisterbeveiliging

Er staan geen bedrijfsborden op onze auto’s. Niemand weet wie we zijn. De controle kan zelfs in het weekend discreet worden uitgevoerd.

Hoogste mate van veiligheid

Hoogste veiligheid

Alleen beproefde professionals voeren de onderzoeken uit.