+49 2369 20 30 490 info@afluisteren.com

Wie wordt afgeluisterd?

Au fond is het risico afgeluisterd te worden voor iedereen existent. Constellaties die erg op de tocht staan zijn bij voorbeeld:

  • Informatie uit naamloze vennootschappen, wier acties aan de beurs publiek worden gehandeld (door verkregen informatie kunnen zaken worden mogelijk gemaakt, die op Insider-zaken zouden lijken)
  • Bedrijven, die in het focus van de publiciteit staan en verstrekkende onderhandelingen met derden voeren
  • Bedrijven met een innovatieve research- en ontwikkelingsafdeling
  • Bedrijven uit de marketing- en reclamebranche om acties van andere bedrijven van tevoren te weten
  • Bedrijven, die een vijandige of vriendelijke overname verwachten, respectievelijk ervan bedreigd zijn

Uiteindelijk is het echter toch zo, dat de boven genoemde voorbeelden niet de enige situaties zijn waar het tot het afluisteren van gesprekken kan komen. Daadwerkelijk kan iedereen het doel van een illegale afluistering worden.

Wie wordt afgeluisterd?

Bedrijven, advocaten of particulieren – iedereen kan worden afgeluisterd.

Vanwege de eenvoudige handhaving en de gemakkelijke bemachtiging van wantsen zijn iedere dag meer mensen in het privé- of beroepsleven direct bij afluister-acties betrokken.

Achtergronden kunnen huiselijke problemen, doorlopende rechtsgedingen , beroepsmatige en financiele omstandigheden of alleen geschillen in de buurt zijn. De praktijk laat zien dat er vele verschillende manieren bestaan om iemand af te luisteren. Voorbeelden zijn:

  • De politie surveilleert telefonen van vermoedelijke daders
  • Een huwelijkspartner luistert de andere af
  • Bedrijven luisteren concurrentie af
  • Researcher luisteren andere researchers af
  • Studenten proberen hun professoren af te luisteren om relevante informatie voor tentamens te verkrijgen
  • Chefs van bedrijven luisteren hun personeel af

Er bestaan nog vele andere situaties die uiteindelijk ook aan het openbaar doordringen.

Niet alleen personen met geld, invloed en macht behoren bij de kwetsbare groep bepaalde mensen. Theoretisch kan iedereen op grond van bijzondere omstandigheden in een situatie komen dat derden interesse aan vertrouwelijke gesprekken hebben en ze zo gaat afluisteren.

Voor bedrijven gedt dit in het bijzonder omdat toenemend meer concurrentiedruk door de wereldwijde markt en door landelijke verwevenheden ontstaat.

Bepaalde staten hebben geen schrik voor directe industrie-spionage en gebruiken hiervoor vaak instrumentaria die uit het bereik van afluisteren horen, doordat ze de bedrijfsleiding, het aanwervingsdienst of de reseach- en ontwikkelingsafdeling afluisteren.

Beschut u voor het afluisteren.

Schakel een bedrijf in die gespecialiseerd is op afluistering en betrouwbaar naar afluisterapparatuur van alle soorten gaat zoeken en u localiteiten comleet detecteerd en van afluisterapparatuur zuiverd.

Wij willen hiervoor graag uw betrouwbare partner zijn.

Worden ze afgeluisterd?

Lauschabwehr Kontakt

Advieshotline:

+49 2369 20 30 490

  • We detecteren allerlei soorten bugs
  • Professionele afluisterbeveiliging
  • Hoogwaardige apparatuur
  • Maximale veiligheid

Beveiligd contactformulier:

    Gelieve alle velden met een * in te vullen. (verplichte velden)

    Door het versturen van dit bericht bevestig ik de informatie over de gegevensbescherming. Ik ga akkoord met de elektronische verwerking van mijn persoonlijke gegevens met als doel contact met mij op te nemen.

    Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of via e-mail, worden uw gegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming. Let op ons privacybeleid.